Lokale
democratie
in beweging

Laatste nieuws

Welkom op de website van het programma Lokale Democratie in Beweging. Wij hebben veel activiteiten voor u geprogrammeerd, ook bij u in de buurt. Kijk in onze agenda voor alle activiteiten en schrijf je snel in! In de bibliotheek vindt u verslagen en naslagdocumenten van onze eerdere activiteiten.

Tot ziens bij u in de regio.

 

Het programma Lokale Democratie in Beweging is een gezamenlijk programma van de beroeps- en belangenverenigingen van raadsleden, wethouders, burgemeesters, griffiers en gemeentesecretarissen, de Vereniging van Gemeenten (VNG) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Het doel van het Programma Lokale Democratie in Beweging is dat gemeentelijke organisaties in 2018 méér dan nu in staat zijn door samenspel met inwoners, bedrijven, medeoverheden en samenwerkingspartners in verbinding te zijn met de maatschappelijke omgeving en met elkaar als bestuurlijke partners.

Online magazine ‘Democratie anno nu: het nieuwe samenspel’

 

We nodigen u uit in gesprek te gaan over de democratie anno nu. We gaan van een overheid die alles regelt, naar een overheid die ruimte biedt voor initiatieven van buiten. Hierdoor verandert niet alleen de relatie tussen overheid en samenleving, maar ook het samenspel tussen politiek, bestuur en ambtenaren.

We vroegen inwoners en ambtenaren waar ze in de praktijk tegenaan lopen. Dit leidde tot 10 vraagstukken. Vraagstukken die we voorlegden aan een burgemeester, griffier, raadslid,  statenlid, gemeentesecretaris en twee wethouders. De resultaten van deze inspirerende gesprekken delen we met u in een online magazine. Al het verzamelde materiaal is terug te vinden op deze website bij Vraagstukken en de Bibliotheek. Zo kunt u dat gebruiken, wat voor u relevant is. Met als doel dat we samen het gesprek voeren over de invulling van het nieuwe samenspel. 

Democratie anno nu: een nieuw samenspel. Hoe doet u dat?

Direct naar het online magazine